Excalibur kılıcı ve hikayesi

kral arthur'un taştaki excalibur kılıcı

Excalibur, Arthur destanlarında geçen efsanevi bir kılıçtır ve tartışmasız tarihin en ünlü kılıçlarından biridir. Bu kılıç Kral Arthur tarafından kullanılıyordu ve kendisine genellikle büyülü özellikler atfediliyordu. Kral Arthur'un hikayesinin bazı versiyonlarında Excalibur'un Taştaki Kılıç (Sword in the Stone) olduğu kabul edilir. Ancak çoğu versiyonda aslında iki ayrı silah bulunur. Bu kılıca duyulan hayranlık, modern popüler kültürde de kendini gösteriyor. Excalibur çeşitli filmlerde, televizyon dizilerinde ve video oyunlarında görülebilir.

Excalibur'un hikayesi

Bronz Excalibur ve Kral Arthur heykeli (Tintagel Kalesi, Cornwall, Birleşik Krallık)
Bronz Excalibur ve Kral Arthur heykeli (Tintagel Kalesi, Cornwall, Birleşik Krallık)

Keltlere ait olduğu düşünülen Excalibur hikayesi, 1136 civarında yazılmış Historia Regum Britanniae'ye (Britanya Krallarının Tarihi) kadar uzanır. Bu eserde Excalibur için Latince ad Caliburnus veya Caliburn kullanılır. Excalibur, "Avallon adasında yapılmış mükemmel kılıç" olarak tanımlanır. Yazar Monmouth'lu Geoffrey'nin çalışmasında Excalibur herhangi bir sihirli güce sahip değildi. Bunun yerine yazar, Arthur'un savaşçı hünerlerine odaklanmıştı. Örneğin,

"… Arthur, yeni kazandığı küçük avantajı görmek için cesaretlendi ve zafer hala şüpheliydi, Caliburn'unu çıkardı ve kutsal Bakire'nin adını çağırdı, büyük bir öfkeyle düşmanın en yoğun saflarına doğru koştu; … Caliburn'uyla tek başına dört yüz yetmiş kişiyi öldürene kadar saldırısının öfkesini dindirmedi."

Arthur efsanelerindeki bir veya iki kılıç

Ardından hepsinin sonuncusu Arthur denedi. Kılıcı kabzasından aldı ve kolayca taştan çıkardı.
"Ardından hepsinin sonuncusu Arthur denedi. Kılıcı kabzasından aldı ve kolayca taştan çıkardı."

Belirtildiği gibi Excalibur'un bazen Taştaki Kılıç olduğu söylenir. Örneğin Sir Thomas Malory'nin ilk kez 1485'te yayımlanan Le Morte d'Arthur (Arthur'un Ölümü) hikayesi böyledir. Efsanenin diğer versiyonlarında ise Kral Arthur'un büyülü kılıcı başka bir kaynaktan elde ettiği iddia edilir. Çoğu hikayede bunlar aslında iki ayrı silahtır. Taştaki Kılıç'tan ilk olarak Robert de Boron'un Merlin'inde bahsedildi. Arthur'un bir büyücü tarafından örsün içine yerleştirilen kılıcı çıkardığı (daha sonraki yazarlarca taşa dönüştürülen) yazıldı.

İLGİLİ:  İnanna'nın Yeraltı Dünyası'na İnişi

Başka bir versiyonda, Kral Arthur'un Excalibur'u Gölün Leydisi'nden aldığı söylenir. Canavar Galtisant'ı (Questing Beast) avlamasıyla ünlü Listenoise kralı Pellinore ile yaptığı dövüşte kılıcı kırılan Arthur'a Excalibur verilir.

Excalibur kılıcının gücü

Arthur, Gölün Leydisi ile tanışır ve Excalibur kılıcını alır (Tales of romance, 1906)
Arthur, Gölün Leydisi ile tanışır ve Excalibur kılıcını alır (Tales of romance, 1906)

Monmouth'lu Geoffrey'nin Excalibur için yaptığı ilk tanımlamada sihirli bir kılıçtan bahsedilmez. Ancak daha sonraki yazarlar bunu sihirli yapmaya karar verdiler. Excalibur'un en iyi bilinen sihirli özelliği kınının yaraları iyileştirmesidir. Bu da Kral Arthur'un Excalibur'un kınını taşıdığı sürece yaralanmayacağı anlamına gelmiştir. Arthur hikayelerinde bu büyülü kın, kralın kötü üvey kız kardeşi Morgan le Fay tarafından çalınır ve daha sonra göle atılır.

İLGİLİ:  Mitoloji nedir? Mit kelimesinin kökeni

Bunun bir sonucu olarak Arthur zarar görmezliğini yitirir ve Camlann Savaşı'nda Modred'e (Arthur'un üvey kız kardeşi Morgaine'den gayri meşru oğlu) karşı savaşırken ölümcül şekilde yaralanır. Arthur ölmeden önce şövalyelerinden biri olan Sir Bedivere'ye (bazı versiyonlarda Sir Griflet) Excalibur'u göle geri atmasını emreder. Bir versiyonda şövalye kılıcı göle atıyormuş gibi yaparak hükümdarına iki kez itaatsizlik eder. Çünkü böylesine değerli bir silahı atmaya istekli değildir. Şövalye Excalibur'u göle fırlattığında sudan bir el uzanır ve kılıcı yakalayarak aşağı çeker.

Excalibur'un kökenleri

Sir Bedivere, Excalibur kılıcını suya atar (Le Morte d'Arthur, 1894)
Sir Bedivere, Excalibur kılıcını suya atar (Le Morte d'Arthur, 1894)

Peki, Kral Arthur Excalibur kılıcını nereden aldı? Aslını söylemek gerekirse Kral Arthur'un hikayesi sadece bir destandı. Gerçek varlığı şüphelidir ve kimilerince mitoloji öyküsüdür. Dolayısıyla kesin bir gerçekliği yok. Kral Arthur ve Excalibur kılıcı hikayesinin ilk yazarının 12. yüzyıldaki Monmouth'lu Geoffrey olduğu düşünülüyor.

Geoffrey sadece Excalibur'un kökenlerini yazdı. Caliburn dediği Excalibur'un Avallon Adası'nda dövülmüş en iyi kılıç olduğunu söyledi. Bu da kılıcın mistik kökenini ortadan kaldırır ve nerede yapıldığını açıkça belirtir. Kılıcın taştan çıkarıldığını söyleyen ilk kişi Robert de Boron olmuştur ve bundan 12. yüzyılın sonlarında Merlin şiirinde bahsetmiştir. Sonraki Vulgate Cycle ve Mallory versiyonlarında taştaki kılıcın Excalibur olmadığı açıklanır. Bu hikayelerde Arthur'un kılıcı savaşta kırılır ve onun yerine gölden Excalibur alınır.

İLGİLİ:  Sümer tanrıları ve kahramanları

Bu yazarların tümü 6. – 8. yüzyıllarda ortaya çıkan ve yüzlerce yıl sözlüden yazılı geleneğe aktarılan hikayeleri yazıya dökmüşlerdir. En sonunda ortaya Kral Arthur'u ve Excalibur'u çıkardılar. Monmouth'lu Geoffrey'in versiyonunun bir miktar tarihsel kaydı olsa da kökenine inilemeyen pek çok şey var. Anlatımı gereği yapılan dramatik süslemelerle tarihsel değil romantizm eseri olduğu kabul edilir.

Kılıç Avallon'da yapılmış olsa da Arthur'un eline nasıl geçtiği açıklanmamıştır.

Günümüzde Excalibur

Kral Arthur'un büyülü kılıcı olarak akıllara yer eden Excalibur birçok modern filmde, televizyon dizisinde ve video oyununda yer aldı. Çoğu zaman filmin / oyunun kahramanının büyülü kılıcı aradığı bir macera söz konusudur. Excalibur bu anlamda günümüzde hayal gücünü büyülemeye devam ediyor. Kral Arthur'un diğer hikayeleri gibi muhtemelen gelecekte de popüler kalmaya devam edecek.

Burcu Kara tarafından

Genellikle modern tarih, yakın tarih ve popüler bilim üstüne içerikler üretiyor. Özel ilgi alanları arasında Kuzey Afrika ve Güney Amerika'nın sömürge tarihi ve Avrupa'daki eski monarşiler yer alıyor.