Paranın hikayesi ve tarihsel gelişimi

Paranın hikayesi / dolar / dolalr

Paranın hikayesi ve ilk para hakkında bir yazı hazırladık. Toplumlar karmaşıklaştıkça, mal edinmek için örnek bir değişim aracına ihtiyaç duyuldu. Para bu rolü oynamak için yaratılıp sürü hayvanlarından değerli madenlere ve nihayet madeni ve kağıt paralara doğru bir evrim geçirdi. Günümüzde para kredi kartları ve elektronik transferlerle daha soyut olarak el değiştirmektedir.

Paranın törensel değişimlerde (örneğin drahoma olarak) ve ceza ödemesinde kullanılan – en erken biçimleri sürü hayvanları gibi fiziksel unsurlar içerirdi. Ticaretin Mısır ve Mezopotamya'da MÖ 4. bin yılda büyümesi daha derli toplu ve taşınabilen para biçimlerini götürdü. Binlerce yıl değerli metaller külçe veya çubuklar biçiminde kullanıldı. Babil kralı Hammurabi'nin kanunnamesi gümüşle ödenen borçları zikretmektedir.

İLGİLİ:  Rusça öğrenenlerin bilmesi gereken popüler argo ifadeler

Küçük Asya'daki Lidya Krallığı'nın MÖ 640'ta ilk madeni parayı (electrum) icat etmesi sikkelerin hızlıca tüm Yunan dünyasında benimsenmesini sağladı. Roma çağında altın, gümüş ve bronz (en az değerlisi) olmak üzere tüm imparatorlukta dolaşımda olan üçlü bir sistem kabul edildi. Tüm sikkelerin üzerine hem propaganda hem de mali kullanım bakımından hükümdarın resmi damgalanırdı.

Değişim kartları

Enslasyon, aşırı harcama ve darphanelerin zayıf kontrolü nedenleriyle Roma dinarının saflık oranı, Marcus Aurelius (161-180) zamanındaki yaklaşık %90'dan Gallineus'un hükümdarlığı (260-268) sırasında %4'e düşmüştü
Enflasyon, aşırı harcama ve darphanelerin zayıf kontrolü nedenleriyle Roma dinarının saflık oranı, Marcus Aurelius (161-180) zamanındaki yaklaşık %90'dan Gallienus'un hükümdarlığı (260-268) sırasında %4'e düşmüştü

Kağıt para Çin'de Jin hükümdarlığı döneminde MS 1189'da kullanıma girdi. Kağıtlar daha büyük birimleri ifade edebiliyordu ve bu nedenle sikkelerden daha kullanışlıydı. Zaman içinde hükümet destekli bankalar teoride eşit miktarda altınla değiştirilebilen (Altın Standardı olarak bilinen sistem) kağıt paralar çıkartmaya başladı. Ancak Birinci Dünya Savaşı'nı izleyen ekonomik kriz, ülkeleri altın standardını terk etmeye zorladı.

İLGİLİ:  Troya Savaşı ve bir tahta ata karşılık bir krallığın verilişi

Daha sonraları kağıt paraların ve madeni paraların "gerçek" değerleri bunun yerine bir güven duygusuna dayanan nominal hale geldi. Alıcıların daha ileri bir tarihte ödeyecekleri vaadinden başka bir şey vermediği kredi kartlarının artması 1950'lerden itibaren bu değişimi daha ileri götürdü.

Paranın hikayesi

Paranın yüzlerce yıllık değişim ve gelişim sürecinin zaman çizelgesi: