Hastings Çarpışması ile İngiltere'nin yeniden dizaynı

King Harold Day

Hastings Çarpışması hakkında bir yazı hazırlamış ve İngiltere'nin fethedildiği günü anlatmıştık. Bu yazımızda İngiltere'nin fethedilme sürecine giden yolu ve savaşın sonuçlarını okuyacaksınız. Özellikle İngiltere'nin baştan sona değişime uğradığını bilirsek, Avrupa tarihi açısından da çok önemli bir söyleyebiliriz.

Hastings Çarpışması neden yaşandı?

Witan / İngiltere / England
X. yüzyıl İngilteresi'nde, sekiz Sakson kralından beşi witan ya da kralın ölümünden sonra toplanan bilgi adamlar konseyi tarafından seçilmişti

1066'da, savaş meydanında yaşananların ardında, o yılın İngiltere Kralı Dindar Edward'ın ölümünün yol açtığı bir miras kavgası vardı. Edward çocuksuz ölmüştü ve hem Harold hem de William taht üzerinde hak iddia edecek konumdaydılar. William, Edward ile kardeş çocuğu oluyor ve taht iddiasını ona verilmiş olan iki söze dayandırıyordu. Gerçekten de 1051'de Edward kendi soyluları arasındaki çekişmeler yüzünden çaresiz kalınca, William'ın tahta geçmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Harold, Bretonlara karşı 1064'te William'ın yanında savaşmıştı ve belki de o zaman İngiliz tahtında hak iddia eden Norman Dükünü desteklemişti. Ancak Harold hem Edward'ın eniştesi hem de İngiliz soylularının en güçlüsüydü ve bir olasılıkla ölüm döşeğindeki Edward tarafından kral ilan edilmiş olabilirdi. Bu iddiası witan denilen konsey tarafından da destekleniyordu; bu konseyin onayı, büyük oğul için bile, kendiliğinden tahta geçmesinin söz konusu olmadığı o dönemde birinci derecede önem taşıyordu. William, konseyin kararına Harold'ın kendisine verdiği sözü tutmadığı, bu yüzden de yemininden dönen birinin tahta zorla el koymuş sayılacağından karşı çıkıp, Edward'ın önceden verdiği karardan geri dönmenin mümkün olmayacağını öne sürdü.

William ve Harold kimdiler?

William I of England / Fatih William
Fatih William

Fatih William (1027-1087) Normandiya Dükü Robert'in oğluydu. Evlilik dışı doğduğu için Piç William diye ad takılmıştı ama babası diretince yedi yaşlarındayken Norman tahtına çıkmıştı. Gençliğindeki iktidar çatışmalarında ayakta kalabilmek için demir yumruklu bir kral olmak zorundaydı; kısa zamanda usta bir asker ve kurnaz bir politikacı olarak ün yaptı ve ülkesini Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri haline getirme çabasını sürdürdü. William o devir için alışılmadık şekilde Matilda'ya sadık kaldı. O da ona dokuz çocuk doğurduğu gibi, İngiltere'ye geçerken bindiği Mora gemisini de ona karısı verdi. II. Harold (1022-1066) İngiliz sarayında sözü geçen biri olan Kont Godwin'in oğluydu. Ayrıcalıklı bir çevrede özel bir eğitimin desteğiyle yetişen Harold, geçinilmesi kolay bir insan ve iyi bir askerdi. 1064'te William'ın yanında savaştıktan sonra Normandiya'da alıkonulmuş, belki de, İngiltere'ye dönmesine izin verilmesi için William'ın İngiliz tahtında olan iddiasını destekleyeceğine dair bir ant içmek zorunda bırakılmıştı.

İLGİLİ:  Dünya tarihi /1750–1755/ Fransa'da ilk ansiklopedi, 1755 Lizbon depremi, İkinci Karnatik Savaşı

Eylül 1066'da Hastings'teki çarpışmada sadece üç hafta önce, Kral Harold, İngiliz tahtında hak iddia eden bir üçüncü kişiyi, Norveç kralı Harald'ı Workshire'daki Stamford Savaşı'nda yendi. Bu, önemli bir zaferdi; ne yazık ki çok geçmeden Hastings bozgunuyla gölgelenecekti.

Normanlar neden kazandı?

Bayeux Duvar Halısı / Bayeux tapestry
Bayeux Duvar Halısı, "Kral Harold burada öldürülmüştür" ibaresinin altında belki her ikisi de Harold'ı simgeleyen iki kişi gösteriliyor

Normanların İngiltere'ye –kendilerinkilerden daha büyük ve daha zengin bir krallığa– el uzatmaları cüretli bir girişimdi. Görünürde İngilizler tüm üstünlüklerine rağmen; kendi topraklarında savaşıyor, ana vatanlarını savunuyorlardı.

Harold yüksek bir sırtta savunma konumunu benimsemişti, böylece iyi eğitilmiş piyade gücünün Norman saldırısına tutunabileceğini, pek yerinde olarak umuyordu. Normanlar daha önce harekete geçmek zorunda kaldılar. At üstündeki ağır silahlı şövalyeler İngiliz mevzilerine karşı art arda saldırılara kalktılar, ciritleriyle ve geniş kılıçlarıyla Harold'ın piyadelerini biçerek kendilerine yol açtılar.

İki ordu arasında silah ve donanım açısından pek fark yoktu. Her iki tarafta başına madeni miğferler geçirmiş, kalkanlar ve zırhlı yelekler giymişti. Normanlar gibi kılıç ve ciritle çarpışan İngilizlerin kendine özgü silahları, iki taraflı baltaları da vardı.

İLGİLİ:  Dünya tarihi /1785–1788/ Birleşik Devletler sistemi, Amerika'da buharlı gemiler, Fransa'da köle ticaretinin sonu

Breton kanadını kaçmaya zorlayan, İngilizlerin balta savunması olmuştu. Savaşın dönüm noktası sayılacak bir anında, Harold'ın piyade gücü Breton'ları kovalamak için tepedeki mevzilerden ayrıldı. William süvarilerini başarılı bir karşı saldırıya kaldırdığında sözde kaçış taktiğini kullanmak aklına geldi ve bu, savaşın dönüm noktası oldu .Öte yandan Harold'ın ölümünün askerlerin moralini bozmuş ve savaşma hevesini kırmış olması da mümkündür.

Harold nasıl öldürüldü?

Harold'ın düşerken gözüne saplanan bir ok yüzünden öldüğü doğrultusundaki yaygın inancın kaynağı, XII. yüzyıl şairi Wace'dir. Onun anlatısı da Bayeux Duvar Halısı'ndan; Norman fethinin hikayesini anlatan o döneme ait tek kayıt olan bu benzersiz eserdeki bir sahnenin yorumudur. William'ın üvey kardeşi ve sağ kolu piskopos Odo tarafından Bayeux Katedrali için sipariş edildiği ve Hastings zaferini izleyen on yıl içinde işlendiği sanılmaktadır.

Halıdakilerden hangisinin Harold olduğu konusunda çelişkiler vardır ama büyük olasılıkla, gerek gözüne ok saplanan kişi, gerek at üstündeki şövalyenin kılıcının altına düşmüş olan kişi, ikisi de gerçekten kraldır. Bayeux duvar halısının, kralın son anlarını bir çizgi roman gibi resmetmiştir.

Norman fetihleri ne zaman tamamlandı?

Castles in Normandy / Norman Kalesi / Hastings Çarpışması
Hastings'te kısa sürede yükselen Norman Kalesi, ülkede bir uçtan bir uca inşa edilen ve fatihlerin isyancı İngiliz halkına boyun eğdirmesine yardımcı olan bir dizi kaleden ilkidir

Normanların İngiltere'nin fethini tamamlamaları daha birkaç yıl sürdü. Hastings Çarpışması'nın ertesi gecesi William'ın çadırını savaşın en çetin geçtiği noktaya kurdurduğu ve cesetlere hiç aldırmadan yemeğini iştahla yediği söylenir. Ama henüz İngiltere'nin kralı değildi ve fetihleri tamamlamadan önce savaş yorgunu adamlarının birkaç gün dinlenmesine izin verdi.

William yola çıktığında önce Londra'ya yönelmedi. Belki de başkentin gücünden çekindiği için, önce Kent, Surrey, Kuzey Hampshire ve Berkshire'dan bir çember çizerek dolandı, sonra Wallingford'da Thames Irmağı'nı geçti. İngiliz direnişi sertlikle, acımasızlık ve vahşetle kırıldı. Normanlar bir yandan ilerleyip bir yandan yakıp yıktıkları için, ünleri kendilerinden önce geliyor, çok zaman da bu yüzden halk hiç direnmeden teslim oluyordu.

İLGİLİ:  İkinci Dünya Savaşı ve Britanya Muharebesi

William'ın ordusu 560 km'yi aşkın yol aldıktan sonra nihayet Londra'ya girdi. William, 1066 yılının Noel günü, Westminster Kilisesi'nde, bir din adamları kalabalığının huzurunda taç giydi.

Norman işgaline Norhumberland'da, Wales sınırında ve Kent'te direniş gösterildi. 1068'de William, her ikisi de İngiliz direnişinin merkezine dönüşen Exeter ve York'a sefer açtı. Huzursuzluk, özellikle, bir Danimarka filosunun isyancılara yardıma geldiği kuzeyde egemendi. William, York'tan Durham'a kadar ülkeyi yakıp yıkarak karşılık verdi. Doğu Anglia'da, Uyanık Hereward'un başını çektiği direniş, 1071'de bastırılmıştı.

1072'de William, üstünlüğünü, İngilizler arasında ayaklanmayı körükleyen İskoç Kralı Malcom'a karşı çıktığı için bir seferle büsbütün sağlama aldı. Artık fetih tamamlanmıştı.

Hastings Çarpışması ile İngiltere'nin değişimi

Durham Katedrali / Hastings Çarpışması
Durham Katedrali'nin heybetli, tüyler ürperten galerisindeki sütunların yüksekliği 8 metredir

Hastings zaferinin etkileri çok derin oldu. William, adamlarına toprak dağıttı ve arazileri işletenlerden, yeni sahiplerine kazançlarının bir bölümünü vermeleri istendi ki onlar da krala borçlarını ödeyebilsinler. William 1085'te, yeni krallığının vergi ve asker olarak ne sağlayabileceğini kesinlikle saptamak için, Domesday Kitabı olarak bilinen bir yöntemle İngiliz toprak sahiplerinin ve mülklerinin denetlenmesi sistemini kurdu.

Artık kral ile şövalyeleri, onları toprağı işleyen serflerden tümüyle ayıran bir bağla birbirlerine bağlamış oluyordu. Dil, Fransızca konuşan soylu sınıf ile Anglosakson dili konuşan fethedilmiş halklar arasında bir başka engel oluşturuyordu. Hem Sakson hem Fransız ögelerini içeren yeni bir dil ancak yüzyıllar sonra doğabildi. Ne var ki, bu ayrılıklara karşın Normanlar krallıkta birlik kavramını oluşturmak için İngiliz kurumlarını yönetim sistemlerine aldılar.

Harold zamanında İngiltere ile İskandinavya arasında sağlam bağlar vardı. Şimdiyse William, hem İngiltere hem Normandiya'nın hükümdarı sıfatıyla İngiltere'yi Kıta Avrupası'yla daha yakın bir ilişki içine sokmuş oluyordu.